Cuplurile care doresc sa faca nunta in 2024 pot oficia cununia civila in aer liber si in alta localitate, fata de domiciliul lor actual.

      Cununia civila poate sa fie organizata in locatii in aer liber, in parcuri, gradini publice (muzee si alte locuri in aer liber), pe plaja si pe mare, etc., conform legii nr. 47/2020 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224689

Cununia civila in aer liber in alta localitate

     Pentru oficierea casatoriei in alta localitate fata de domiciliu, trebuie discutat din timp cu primaria care va oficia cununuia si obtinuta aprobarea cererii de oficierea din partea primarului din localitatea unde se doreste oficierea cununiei civile in aer liber, conform art. 24 din legea nr.119 / 1996 republicata – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624  

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.”

      Este indicat sa discutati la sediul starii civile, fie telefonic, fie prin email, cu cel putin 8-10 saptamani inainte de data dorita, pentru a va asigura ca se poate oficia asa cum va doriti, informatiile pot diferi din punct de vedere organizatoric in functie de fiecare primarie.

Blissful Garden - Locatie in care se poate oficia cununie civila in aer liber in afara localitatii
Lista documentelor necesare pentru realizarea cununiei civile

   Conform HG 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/126502 , documentele ce trebuie depuse la primarie sunt urmatoarele:

  • actul de identitate, in original și in copie;
  • certificatul de nastere, in original și in copie;
  • un certificat medical privind starea sanatatii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie sa contina mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori;
  • daca unul dintre soți a mai fost casatorit anterior, trebuie aduse si documentele in original si copie, traduse si legalizate, daca e cazul, din care sa reiasa ca a fost desfacuta casatoria anterioara si ca persoana se poate casatori din nou (certificate deces sau divort al fostului sot);
  • declaratie din care sa rezulte ca cei doi soti nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei.

    Casatoria se va incheia dupa 10 zile calendaristice, respectiv intre a 11-a si a 14-a zi de la data depunerii actelor, care va cuprinde atat ziua cand a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza ccununia civila.

Daca unul dintre viitorii soti e strain, trebuie depuse si documentele urmatoare:
  • dovada eliberata de misiunea diplomatica sau oficiul consular ale tarii ai carei cetatean e viitorul sot strain, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond cerute de legea sa nationala si nu există impedimente pentru incheierea casatoriei in Romania;
  • cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie de stare civila pot prezenta, in locul dovezilor emise de reprezentantele diplomatice, documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent (maximum trei luni de la emitere) ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate;
  • cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica ori oficiu consular acreditat in Romania si care sunt in imposibilitatea de a obtine dovada pot prezenta o declaratie data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid (fara cetatenia vreunui stat), nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania.

Taxe oficiere cununie civila

    Taxele aferente analizei dosarului si programarii datei cununiei civile difera de in functie de fiecare primarie si in medie la nivel national este de 200 – 300 lei. Oficierea are loc la sediul primariei.

    De asemenea, taxa pentru recuperarea cheltuielilor de deplasare externa la oficierea cununiei in aer liber se discuta in functie de primariile care aproba un astfel de serviciu.   

 

Organizarea unei ceremonii civile în aer liber, intime, relaxate și departe de atmosfera tradițională de la primărie poate fi o experiență memorabilă pentru cuplurile care își doresc să-și oficializeze relația într-un cadru mai natural și mai personal. Iată cum poți evidenția această atmosferă și cum Blissful Garden poate fi locul perfect pentru o astfel de ceremonie.

Gradina evenimentelor Memorabile
Blissful Garden este o locatie in aer liber pentru evenimente intime (15 - 100 de invitati), potrivita pentru cei care doresc sa transmita propriile trairi intr-un mod relaxat, simplu si natural. Fara etichete si elemente standard, invechite.

Terasa acoperita si gradina de 2500 mp cu acces pe campie, ofera posibilitati multiple pentru petreceri tematice, ceremonii in natura si sesiuni foto cu aer boem.
Scroll to Top